20% sale on every product! Let the treasure hunt begin!

Almágy medál - ezüstözött

81

WOOCS v.2.3.4.1
Almágy medál
Almágy the Golden Lady

🕊 When I was looking for the right name for the finished pomegranate embroidery pendant, I found our golden lady Almágy. I had a.. a feeling of arrival. How can a name be so comforting? For me, this name means that the seeds of the apple are hugging each other in a soft bed, embedded in holy order. Protected.

🕊 "Ruler Pannon came to the realm of Warm Waters in 800 BC. His chief shaman was Veszprém, who came to like the beautiful lake very much, which the Széki-Huns living there called the Flea Lake. The chief shaman of Veszprém - who came from the Vepsze tribe - did not like the name of the lake, so he renamed it to Balaton, after the Goddess of the Waters in Vepszeföld, Ordos. The naming ceremony was performed by the daughter of ruler Pannon, Rimalány Almágy (rima lány - rima girl: With their teaching and healing presence, rima girls ensured the mental, spiritual and physical well-being of the members of the tribe), on the feast of the Golden Lady. But first he baptized the children of Veszprém, Péter, Lébény, Bajánszernye, Bucsu and Arács, according to the Ataisz naming - they were immersed in the waters of Lake Balaton.” AD 805

a little glossary:

🕊 Ataisz and his laws: The highest level of law books on Earth. It was located in the palace of the chief shaman in Ordos.

Ataisz continent: Ata-Isis. The one-time island named after God the Father was located in the middle of the Pacific Ocean, south of today's Hawaiian Islands. A fragmented part of the former Mu continent. It had a Mediterranean climate and abundantly fertile lands. It was inhabited by highly cultured, literate peoples (Scythians, Gaba, Indians, Uzians, Armenians, Huns, Mayans, Urukians)
I wrote a study on sunken continents in 2016 on the Hungarian Folk Medicine course.

🕊 Did you know that Europe has been revived many times because of the "vapor cloud" of the Carpathian Basin? Under the Basin, there is hot water with 70% certainty. (data discovered as of today). This is unique on our earth.

.

Donna Terra
timeless talismans

The Donna Terra brand was born in the heart of Julia Líbor, artistic director of Retrock. Involving guest creators, she shapes the brand, which celebrates the raw, yet soft feminine power, giving confidence to the wearer.

These jewels are made in honor of our old Hungarian Golden Ladies, and bear their names. We know close to nothing about them, they are not mentioned in the history books, even though we wouldn’t be here without them. While our men were in battle, they were the ones who organized and carried out every task imaginable. They raised our children, harvested the crops, performed military duties, and healed each other at the highest level. It is a volatile veil, an invisible work they had carried out, yet a very strong intellectual, spiritual, and physical fort held in the background.

I believe in a world where having traits unlike the average can be considered as charms, depending on the lenses we look through. This is why these jewelries get a rustic finish, because of my fondness of flaws, including my own.

I tried to reach for this archaic topic with the purest heart and humility. Just like in case of my everyday responsibilities, I try to approach this exemplary female quality with good attitude and spirit. I still have a lot to learn. If this topic intrigues you, come and join me on the road.

Az ékszer alapanyaga sárgaréz, melyet galvanizációs technikával ezüstbe mártottunk.

Please avoid contact with water.
They will be completed within 20 days after payment. After choosing a ring, we confirm the desired size of it through email. The bowls in the recycled boxes are made by me and my little girl. The idea was to evoke the mood of an excavation.
Viseld egészséggel.
.

A vásárlástól számított két éven belül vállalunk garanciát az esetleges törésre vonatkoztatottan.
Az évek múlásával új alkalommal való 925 ezüstözést a Donna Terra termékeken belül tudod kiválasztani. További kérdések: julia@donnaterra.hu

shipping
Payment conditions
Termékleírás
Méretek
Almágy medál
Almágy the Golden Lady
🕊 Mikor kerestem a megfelelő nevet a már kész gránátalma hímzés medálhoz, akkor találtam Almágy aranyasszonyunkra. Olyan..olyan megérkezés érzésem volt. Hogy lehet egy név ennyire megnyugtató? E névben benne van számomra, hogy az alma magjai ölelően ringnak bent egy pihe-puha ágyban szent rendbe ágyazódva. Védve. 🕊 "Pannon vezér Kr.e. 800-ban jött a Melegvizek birodalmába. Fősámánja Veszprém volt, akinek nagyon megtetszett a gyönyörű tó, melyet az ott élő széki-hunok Bolhás-tónak neveztek. Veszprém fősámánnak - aki a Vepsze törzsből származott -, nagyon nem tetszett ez a név, ezért átnevezte vepszeföldi, ordoszvidéki elnevezés szerint a vizek Istennőjéről Balatonnak. (Balaton névadásáról a későbbiekben. BAÁL-ATON) A névadási ünnepséget Aranyasszony ünnepén Pannon vezér lánya, Almágy rimalány végezte. De legelőször Veszprém gyermekeit, Pétert, Lébényt, Bajánszernyét, Bucsut és Arácsot keresztelte meg az Ataiszi névadás szerint, akiket belemártottak a Balaton vizébe." Kr. u. 805 egy kis fogalomtár: 🕊 Ataisz és törvényei: A Föld legmagasabb szintű törvénykönyve. Ordoszban a fősámán kőpalotájában kapott helyet. Ataisz földrész: Ata-Izisz. Azaz az Atyaisten neve után elnevezett egykori sziget a Csendes-óceán közepében, a mai Hawaii szigetektől délre feküdt. Az egykori Mú kontinens letöredezett része. Mediterrán jellegű éghajlata és bőven termő földjei voltak. Magas kultúrájú, irástudó népek lakták (szkíták, gabák, indijók, úzok, örmények, hunok, maják, urukiak) Elsüllyedt kontinensekből írtam tanulmányt 2016-ban a Magyar Népigyógyász képzésen. 🕊 Tudtátok, hogy a Kárpát-medence "párafelhőjéből" számos alkalommal éledt újra Európa? A medence földje alatt 70%-osan biztosan (eddig feltárt adatok) melegvíz található. Földünkön ez egyedülálló. . Donna Terra timeless talismans A Donna Terra márka Líbor Júlia, a Retrock művészeti vezetőjének szívében született. Vendég alkotókat bevonva formálja a márkát, mely ünnepli a nyers és egyben lágy női erőt, önbizalmat kölcsönözve viselőjének. Ezen ékszerek a régi magyar Aranyasszonyaink tiszteletére készültek, az Ő neveiket viselik. Róluk szinte semmit sem tudunk, sehol nem írnak a történelem könyvek, pedig nem lennénk itt nélkülük. Amíg férfijaink a csatában voltak, ők voltak, akik megszerveztek és kiviteleztek minden létező feladatot. Felnevelték gyermekeinket, arattak, hadi feladatokat is elláttak, a legmagasabb szinten gyógyítottak. Illékony fátyol, láthatatlan munka, melyet ők végeztek, mégis nagyon erős szellemi, lelki és testi bástya, melyet tartottak a háttérben. Én úgy látom a világot, hogy az átlagostól eltérő "vonásainkat", akár bájként is meg lehet élni, attól függ milyen szemüvegen keresztül szemléljük magunkat, ezért kapnak az ékszerek felvállalt rusztikus felületet, mert szeretem a hibákat. A sajátjaimat is. Próbáltam ezen archaikus témához legtisztább szívvel és alázattal nyúlni. Mindennapi feladataimban való hozzáállásommal és lelkületemmel próbálok közelíteni ezen követendő női minőség felé. Még sokat kell tanulnom. Ha szólít ez a téma, gyere velem az úton. Az ékszer alapanyaga sárgaréz, melyet galvanizációs technikával ezüstbe mártottunk. Kérlek szépen kerüld a vízzel való érintkezést az ékszernek. Elkészítésük a kifizetéstől számított 20 napon belül készülnek. Az ékszer dobozkában lévő tálkákat a kislányommal készítettük, szerettem volna visszaadni ezt az "ásatási" hangulatot. Viseld egészséggel. . A vásárlástól számított két éven belül vállalunk garanciát az esetleges törésre vonatkoztatottan. Az évek múlásával új alkalommal való 925 ezüstözést a Donna Terra termékeken belül tudod kiválasztani. További kérdések: julia@donnaterra.hu
Above HUF 20,000, your purchase will be delivered to your home for free.
Termékleírás
Méret
Almágy medál
Almágy the Golden Lady

🕊 When I was looking for the right name for the finished pomegranate embroidery pendant, I found our golden lady Almágy. I had a.. a feeling of arrival. How can a name be so comforting? For me, this name means that the seeds of the apple are hugging each other in a soft bed, embedded in holy order. Protected.

🕊 "Ruler Pannon came to the realm of Warm Waters in 800 BC. His chief shaman was Veszprém, who came to like the beautiful lake very much, which the Széki-Huns living there called the Flea Lake. The chief shaman of Veszprém - who came from the Vepsze tribe - did not like the name of the lake, so he renamed it to Balaton, after the Goddess of the Waters in Vepszeföld, Ordos. The naming ceremony was performed by the daughter of ruler Pannon, Rimalány Almágy (rima lány - rima girl: With their teaching and healing presence, rima girls ensured the mental, spiritual and physical well-being of the members of the tribe), on the feast of the Golden Lady. But first he baptized the children of Veszprém, Péter, Lébény, Bajánszernye, Bucsu and Arács, according to the Ataisz naming - they were immersed in the waters of Lake Balaton.” AD 805

a little glossary:

🕊 Ataisz and his laws: The highest level of law books on Earth. It was located in the palace of the chief shaman in Ordos.

Ataisz continent: Ata-Isis. The one-time island named after God the Father was located in the middle of the Pacific Ocean, south of today's Hawaiian Islands. A fragmented part of the former Mu continent. It had a Mediterranean climate and abundantly fertile lands. It was inhabited by highly cultured, literate peoples (Scythians, Gaba, Indians, Uzians, Armenians, Huns, Mayans, Urukians)
I wrote a study on sunken continents in 2016 on the Hungarian Folk Medicine course.

🕊 Did you know that Europe has been revived many times because of the "vapor cloud" of the Carpathian Basin? Under the Basin, there is hot water with 70% certainty. (data discovered as of today). This is unique on our earth.

.

Donna Terra
timeless talismans

The Donna Terra brand was born in the heart of Julia Líbor, artistic director of Retrock. Involving guest creators, she shapes the brand, which celebrates the raw, yet soft feminine power, giving confidence to the wearer.

These jewels are made in honor of our old Hungarian Golden Ladies, and bear their names. We know close to nothing about them, they are not mentioned in the history books, even though we wouldn’t be here without them. While our men were in battle, they were the ones who organized and carried out every task imaginable. They raised our children, harvested the crops, performed military duties, and healed each other at the highest level. It is a volatile veil, an invisible work they had carried out, yet a very strong intellectual, spiritual, and physical fort held in the background.

I believe in a world where having traits unlike the average can be considered as charms, depending on the lenses we look through. This is why these jewelries get a rustic finish, because of my fondness of flaws, including my own.

I tried to reach for this archaic topic with the purest heart and humility. Just like in case of my everyday responsibilities, I try to approach this exemplary female quality with good attitude and spirit. I still have a lot to learn. If this topic intrigues you, come and join me on the road.

Az ékszer alapanyaga sárgaréz, melyet galvanizációs technikával ezüstbe mártottunk.

Please avoid contact with water.
They will be completed within 20 days after payment. After choosing a ring, we confirm the desired size of it through email. The bowls in the recycled boxes are made by me and my little girl. The idea was to evoke the mood of an excavation.
Viseld egészséggel.
.

A vásárlástól számított két éven belül vállalunk garanciát az esetleges törésre vonatkoztatottan.
Az évek múlásával új alkalommal való 925 ezüstözést a Donna Terra termékeken belül tudod kiválasztani. További kérdések: julia@donnaterra.hu

Tab Content #2
© Copyright 2021 – Retrock
Privacy Policy
Terms & Conditions
menu-circlecross-circle